MENU

Jadual Cukai Taksiran

Cukai Waktu Penghantaran
Tempoh Pembayaran
Cukai Setengah Tahun Pertama Dalam Bulan Januari 1 Januari Hingga 28/29 Februari
Cukai Setengah Tahun Kedua Dalam Bulan Julai 1 Julai Hingga 31 Ogos

 

Jika berlaku kelewatan pembayaran (selepas 28/29 Februari dan 1 Ogos) Notis (Borang E) akan dikeluarkan kepada pelanggan. Pelanggan tersebut dikehendaki menjelaskan semua tunggakan dalam masa 15 hari daripada tarikh notis tersebut dikeluarkan dan denda seperti berikut akan dikenakan.

- 2% daripada jumlah tunggakan atau minimum RM2.00

Jika pelanggan tersebut masih gagal menjelaskan denda yang dikenakan, waran tahanan akan dikeluarkan kepada pelanggan tersebut dan kos waran sebanyak 20% atau jumlah tunggakan cukai akan dikenakan. Waran ini membolehkan Pegawai PBT TPHTK yang diberikuasa:-

- Merampas (mensita) harta alih yang didalam bangunan.
- Melelong bangunan / tanah melalui pendaftar pelelong yang dilantik oleh PBT TPHTK.