MENU
Sebutharga
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
Mei2016-PBT/T/07/12/5-16 SEBUTHARGA BAGI CADANGAN MEMBINA TREK BASIKAL (FASA 1) DI KAWASAN REKREASI SUNGAI AYER MERAH DAN SEBAHAGIAN BAHU JALAN LEBUHRAYA PERDANA, TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH DARUL AMAN [Edit] 2 Jun 2016 Muat turun iklan
PBT/T/191-15 CADANGAN MENAIKTARAF SIMPANG HADAPAN PINTU MASUK UTAMA HOSPITAL KULIM, JALAN KULIM MAHANG, KHTP, 09000 KULIM, KEDAH [Edit] 28 Dis 2015 Muat turun iklan
PBT/T/203-15 CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU ISYARAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM [Edit] 14 Dis 2015 Muat turun iklan
PBT/T/204-15 CADANGAN KONTRAK TAHUNAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU ISYARAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH KAWASAN PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM [Edit] 14 Dis 2015 Muat turun iklan
PBT/T/87/12/3-1 Cadangan Projek Pembinaan Sistem Lampu Isyarat Baru [Edit] 11 Jul 2013 Muat turun iklan
PBT/T/126-13 Cadangan Menaik Taraf Simpang KHTP 4 dan Membaikpulih Sistem Lampu Isyarat [Edit] 20 Mei 2013 Muat turun iklan