MENU

BIL

JENIS UNDANG-UNDANG KECIL

JENIS AKTA

K.P.U

TARIKH

1

Kualiti Kebersihan Awam [1996]

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U 13

22/05/1997

2

Penjaja [1996]

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 11

22/05/1997

3

Pelesenan Establishmen Makanan

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 12

22/05/1997

4

Vandalisme [1996]

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 10

22/05/1997

5

Mengkompaun Kesalahan [1996]

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 14

17/07/1997

6

Perlesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian [2014]

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 10

05/06/2014

7

Mengkompaun Kesalahan [1998]

Akta Jalan Parit Dan Bangunan (1974)

K.P.U. 9

19/08/1999

8

Kerja Tanah [1998]

Akta Jalan Parit Dan Bangunan (1974)

K.P.U. 10

19/08/1999

9

Penjaja (Pindaan) 2000

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 6

23/11/2000

10

Bangunan (Bayaran-bayaran) [1998]

Akta Jalan Parit Dan Bangunan (1974)

K.P.U. 3

8/06/2000

11

Iklan Pilihanraya [2003]

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 1

26/02/2004

12

Anjing

Akta Kerajaan Tempatan (1976)

K.P.U. 10

06/06/2004