MENU

PERKHIDMATAN E-SERVICES UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2019

NAMA PERKHIDMATAN ONLINE

KETERANGAN

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

E- Bayaran (Cukai Taksiran)
Pos Online, BSN

Pembayaran cukai taksiran yang dibuat melalui dalam talian

178

92% 546 98% 251 91% 163

92%

224

97%

132

93%

163

92%

576

97%

187

90%

207 94% 147

91%

 

 

E-Aduan (FMS)

Aduan yang dibuat melalui dalam talian

10

5% 8 1.5% 18 6.5% 9 5.1% 6 2.6% 9 6.4% 11 6%

18

2.7% 17 8% 8 4% 10

6%

 

 

Aduan Online

Aduan yang di hantar melalui e-mail

6

3% 3 0.5% 7 2.5%

5

2.9% 1 0.4% 1 0.6% 3 2% 2 0.3% 4 2% 5 2% 4 3%