MENU

STATISTIK PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM

TAHUN 2019

  ADUAN TEKNIKAL ADUAN LANSKAP ADUAN KEBERSIHAN ADUAN PENGUATKUASAAN ADUAN-ADUAN LAIN
Bulan
Pengguna
Peratus
Pengguna Peratus Pengguna Peratus Pengguna Peratus Pengguna Peratus
Jan
15 60% 3 12% 4 16% 3 12% 0 0%
Feb
5 46% 2 18% 2 18% 2 18% 0 0%
Mac
14 45% 5 16% 3 10% 9 29% 0 0%
April 11 45.8% 4 16.7% 5 20.8% 4 16.7 0 0%
May 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 0 0%
Jun 12 48% 5 20% 3 12% 5 20% 0 0%
Julai
9 27% 12 35% 5 15% 8 24% 0 0%
Ogos
6 30% 8 40% 1 5% 5 25% 0 0%
September
10 38% 6 23% 3 12% 7 27% 0 0%
Oktober
11 55% 4 20% 0 0% 5 25% 0 0%
November
9 53% 4 24% 2 12% 2 12% 0 0%
Disember
                   

 

Pemberitahuan :

Untuk Makluman, Data untuk Statistik Piagam pelanggan PBT Taman Perindustrian Hitech Kulim baru dirombak dan kemaskini sedang dilakukan.