MENU

KENYATAAN TAWARAN HARGA BAGI SEBUTHARGA CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI JALAN HI-TECH 2 DAN DI JALAN HI-TECH 4 SAMBUNGAN, TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH PARK, KEDAH DARUL AMAN