MENU

PERKHIDMATAN E-SERVICES UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2021

NAMA PERKHIDMATAN ONLINE

KETERANGAN

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

E- Bayaran (Cukai Taksiran)
Pos Online, BSN

Pembayaran cukai taksiran yang dibuat melalui dalam talian

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

E-Aduan (FMS)

Aduan yang dibuat melalui dalam talian

 

                         

 

           

 

 

 

Aduan Online

Aduan yang di hantar melalui e-mail