MENU
Tenders
Tender Reference Title Closing Date Attachment
PBT/T/87/12-19 CADANGAN MENAIK TARAF SISTEM PERPARITAN DI JALAN HI-TECH 2 DAN DI JALAN HI-TECH 4 SAMBUNGAN, TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH UNTUK TETUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM [Edit] 6 Nov 2019 Download advertisement
Tender Reference Title Closing Date Attachment
PBT/T/187-15 CADANGAN KERJA TANAH BAGI TAPAK KULIM HI-TECH CENTRAL DI ATAS LOT 3569, 09090 KULIM HI-TECH PARK, KEDAH [Edit] 31 Oct 2019 Download advertisement